TBS ส่งมอบพระคริสตธรรมคัมภีร์ รุ่นพันธกิจ

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

TBS ส่งมอบพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน รุ่นพันธกิจ จำนวน 1,200 เล่ม ให้คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ขอพระเจ้าอวยพรในการทำพันธกิจ