TBS ออกบูธ คริสตจักรที่ 2 สามย่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2023

TBS ออกบูธ คริสตจักรที่ 2 สามย่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2023

เพื่อจำหน่ายพระคัมภีร์และวรรณกรรมคริสเตียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต่างๆ จดหมายข่าว TBS’s Friends และ TBS Talk หรือสัมมนาวิชาการด้านพระคัมภีร์ ว่าด้วยการเงินยุคหลังโควิด ซึ่งจะจัดขึ้นในเสาร์ที่ 20 พฤษภาคมศกนี้ โปรดติดตามครับ