TBS ออกบูธ คริสตจักรสะพานเหลือง และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เอกมัย

TBS ออกบูธ คริสตจักรสะพานเหลือง และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เอกมัย

เปิดศักราชใหม่ ม.ค. 2023 พร้อมสถานการณ์โควิดที่ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น TBS ได้รับเกียรติจากหลากหลายคริสตจักรให้ไปออกบูธจำหน่ายพระคัมภีร์ วรรณกรรมคริสเตียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของ TBS

คริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2023

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย 25 ม.ค. 2023