ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2022

สวัสดีครับ เพื่อนของ TBS ทุกท่าน

เรากำลังอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่วิปริตโดยแท้ กว่าสองปีที่ผ่านมา โลกทั้งใบต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดที่นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ พอเราเริ่มมีความหวังว่า อาจจะได้เห็นแสงสว่างลิบๆ ที่ปลายถ้ำ ก็ต้องมาพบกับข่าวเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่ง และค่าสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ากำลังจะฟื้นตัวให้ย่ำแย่ลงไปอีก ขณะที่รายได้ขาดหายไป รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นจากค่าครองชีพที่ถีบตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายคนอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่า จะมีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้อีกหรือไม่

เมื่อกว่าสองพันปีที่แล้ว อัครทูตยอห์นได้รับการสำแดงจากพระเจ้าถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสุขภาพ ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง หรือภัยเศรษฐกิจ หากเราเชื่อว่า ยอห์นได้พูดถึงกลียุคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในขณะนี้ก็คงจะทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่กลียุคแล้วหรือไม่ แม้เราจะไม่รู้ว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเราก็คงจะเชิญชวนให้เราต้องดำเนินชีวิตราวกับว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ หรือไม่ก็ในชั่วชีวิตของเรา

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ สัจธรรมประการหนึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคือ พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ และพระวจนะพระองค์ยังคงเป็นจริงและมีชีวิต ไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดสายพระเนตรพระเจ้าไปได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้หากพระองค์ไม่อนุญาต แม้ในความคิดเรา สิ่งนั้นจะดูเหมือนไม่ดีหรือไม่น่าอภิรมย์ พระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีไม่ว่าเราจะเข้าใจเหตุผลนั้นหรือไม่ก็ตาม ความวางใจพระองค์ผู้ทรงเป็นความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและควรอยู่เหนือความวางใจมนุษย์หรือสถานการณ์รอบข้างที่พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ จงยึดฉวยพระวจนะพระเจ้าไว้ให้มั่น ยามใดที่ท่านหวาดหวั่นหรือวิตกกังวล จงใคร่ครวญถ้อยคำแห่งชีวิต และระลึกถึงพระวาทะของพระองค์เสมอ พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่มีฤทธิ์เดช แต่ยังนำมาซึ่งการหนุนจิตชูใจ และเป็นความหวังใจให้กับผู้เชื่อทุกเวลา ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

  • ประกิจ ตรีทศายุธ

คุณรู้หรือไม่ ทำไมจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสำนวนแปลพระคัมภีร์ 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาฮีบรู อาราเมค และกรีก และได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว โดยมิชชันนารีชาวตะวันตก ทั้งนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่) ที่จัดทำโดย TBS มีอยู่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1940 ฉบับ 1971 ฉบับประชานิยม และฉบับมาตรฐาน 2011 นอกจากนี้ TBS ก็กำลังแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามือไทยด้วย

บางคนอาจจะตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสำนวนแปลหลายครั้ง ภารกิจดังกล่าวนั้นน่าจะเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเมื่อไม่นานมานี้ แต่ในความเป็นจริง เมื่อเวลาผ่านไป การแก้ไขปรับปรุงคำแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็ยังคงจำเป็นต้องทำกันอีกด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ คือ

เหตุผลด้านภาษา ทุกภาษาในโลกรวมทั้งภาษาไทยล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทผู้ใช้ภาษาอยู่เสมอ จึงต้องมีการแก้ไขการใช้ภาษาที่ล้าสมัย หรือสำนวนที่สามัญในยุคหนึ่ง แต่เข้าใจยากในปัจจุบัน

เหตุผลด้านสังคม สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้ต้องคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านหรือผู้ฟัง ซึ่งอาจไม่คุ้นเคยกับบริบทเบื้องหลังของผู้คนใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม ฯลฯ หรือโลกทัศน์ของคนเหล่านั้นเกี่ยวกับบางประเด็นในสังคม เช่น เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น ฯลฯ อันจะส่งผลต่อการเลือกใช้คำที่เหมาะสมต่อผู้อ่านและสื่อความหมายที่ตรงตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้เขียน

เหตุผลด้านวิชาการ ทุกวันนี้ยังคงมีการค้นพบข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเดิม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนศาสตร์ ฯลฯ ทำให้ความรู้ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น

เหตุผลเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงคำแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยจะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน และจะเป็นงานที่ไม่รู้จักจบสิ้น หรือจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ TBS ยังคงยินดีที่จะปรนนิบัติรับใช้คนไทยผ่านพันธกิจการแปลและจัดทำ พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย รวมถึงการจัดทำพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับบริบทเบื้องหลังพระคริสตธรรมคัมภีร์และเข้าใจความหมายของเนื้อหาพระธรรมแต่ละตอนมากยิ่งขึ้น ตามความมุ่งหมายของ TBS ที่ว่า “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”


ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

สนุกดีและมีสาระ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ คือ กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากพระคัมภีร์ สำหรับเยาวชนทั่วประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านพระคัมภีร์ จัดมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 ปี

นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่ได้รับพระพรจากการแข่งขันตอบคำถามจากพระธรรมดาเนียลในปีที่แล้ว

“จากการอ่านพระธรรมดาเนียล เราได้เห็นตัวอย่างการยืนหยัดในความเชื่อของดาเนียลในถ้ำสิงโต แม้ดาเนียลจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต ดาเนียลก็ยังคงยึดมั่นต่อพระเจ้า ยังคงเชื่อและอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า สามารถนำมาใช้ในชีวิต ถึงแม้หนูจะเจอเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ หนูก็จะอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยและให้พระเจ้าทรงนำค่ะ”
ด.ญ.มารียาห์ ทิพย์ด้วง คริสตจักรนครเชียงใหม่

“จากการอ่านพระธรรมดาเนียล น้องอิมได้เห็นตัวอย่างของดาเนียลในการยึดมั่นกับพระเจ้า ในการเชื่อมั่นในพระเจ้า ตอนที่น้องอิมอยู่โรงเรียนจะมีคริสเตียนอยู่แค่ไม่กี่คน บางทีน้องอิมก็โดนล้อ แต่น้องอิมไม่โกรธเลย น้องอิมได้อธิษฐานต่อพระเจ้า และในเวลาที่น้องอิมมีปัญหา น้องอิมก็จะฝากไว้กับพระเจ้าค่ะ”
ด.ญ.พรปวิณี ทิพย์ด้วง คริสตจักรนครเชียงใหม่

สำหรับปีนี้เป็นการทดสอบความรู้จากพระธรรมเยเรมีย์บทที่ 1-26 รอบแรกซึ่งเป็นรอบทดสอบความรู้ (Pre-test) ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา TBS ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2022 ทางออนไลน์ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2022 ทาง www.thai.bible


สนุกกับพระคัมภีร์?

1. ในพระธรรมโยชูวา เมื่อผู้สอดแนมเมืองเยรีโคทั้ง 2 คนได้ซ่อนตัวในบ้านของราหับแล้ว พวกเขาไปซ่อนตัวที่ไหนต่ออีก?

2. ผู้วินิจฉัยเยฟธาร์มีบุตรทั้งหมดกี่คน?

3. นาโอมีกับนางรูธอยู่ด้วยกันที่เบธเลเฮมตั้งแต่เมื่อไรจนถึงเมื่อไร?

4. ในสมัยกลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลน มีผู้เผยพระวจนะคนใดที่ทำงานร่วมกับเศรุบ บาเบล?

5. โมรเดคัยเป็นคนยิวจากเผ่าใด?


theWord

สุดยอดโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ ค้นหาคำศัพท์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีฟังก์ชันเปรียบเทียบพระคัมภีร์ต่างสำนวนแปลแบบข้อต่อข้อ สามารถศึกษารากศัพท์ภาษากรีกและฮีบรู จัดวางรูปแบบหน้าจอได้อย่างอิสระ และสร้างบันทึกของคุณเองสำหรับการค้นคว้าเพื่อเตรียมบทเรียนหรือคำเทศนา นอกจากนี้ หากต้องการดาวน์โหลดพระคัมภีร์ แผนที่ สารานุกรม หรือหนังสืออื่นๆ เพิ่ม ก็ทำได้ตามที่ต้องการ และเนื้อหาที่ติดตั้งแล้วยังสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ด้วย เสมือนยกห้องสมุดมาไว้ที่หน้าจอ ในราคาเพียง 600 บาทเท่านั้น เหมาะสำหรับศิษยาภิบาล ครูรวีวารศึกษา ครูคำสอน และผู้ชื่นชอบการศึกษาพระคัมภีร์ทุกคน

และหากคุณต้องการพระคัมภีร์ฉบับศึกษาในรูปแบบดิจิทัลสำหรับใช้งานคู่กับโปรแกรม theWord นี้ TBS ก็มีจำหน่ายเช่นกัน รวม 13 พระธรรม (โยบ สุภาษิต ปัญญาจารย์ เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ สดุดี เพลงซาโลมอน อิสยาห์ เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล และ ดาเนียล) ราคา 1,200 บาท

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32bit & 64bit)

“โปรแกรม theWord เป็นโปรแกรมสุดยอดที่ใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์ ทุกชั้นเรียนที่ผมสอน ผมแนะนำให้นักศึกษาทุกคนใช้”
ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พระคริสตธรรมกรุงเทพ

“theWord เป็นห้องสมุด คลังความรู้สำหรับผู้รักพระวจนะ โปรแกรมหนึ่งเดียวในภาษาไทย มีพระคัมภีร์หลายฉบับแปล ไทย อังกฤษ ฮีบรู กรีก มีศัพทานุกรม ศัพท์ศาสนศาสตร์ พระคัมภีร์ฉบับศึกษาชุดใหม่เขียนโดยคนไทย อรรถประโยชน์เกินคุ้มจริงๆ”  
ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม คณะศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

“ผมใช้โปรแกรม theWord มาเกือบ 10 ปี เป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยที่ช่วยผมมากในเรื่องการค้นคว้า เตรียมเทศนา งานสอนและงานรับใช้  ลองใช้ดูแล้วจะติดใจ สามารถเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว”
คุณริยงค์ กิตติผล รองประธานกรรมการบริหาร นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง“ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเรา”

โดยการถวายทรัพย์ผ่านบัญชี “สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่ง “หลักฐานใบโอนเงินสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ” มาทาง โทรสาร 0-2616-0517, อีเมล tbs@thaibible.or.th หรือ ไลน์ @thai.bible