ฉบับที่ 3 มกราคม – มีนาคม 2023

จากใจเลขาธิการ

สวัสดีครับ เพื่อนของ TBS ทุกท่าน

เรากำลังอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่วิปริตโดยแท้ กว่าสองปีที่ผ่านมา โลกทั้งใบต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดที่นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ พอเราเริ่มมีความหวังว่า อาจจะได้เห็นแสงสว่างลิบๆ ที่ปลายถ้ำ ก็ต้องมาพบกับข่าวเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่ง และค่าสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ากำลังจะฟื้นตัวให้ย่ำแย่ลงไปอีก ขณะที่รายได้ขาดหายไป รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นจากค่าครองชีพที่ถีบตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายคนอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่า จะมีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้อีกหรือไม่ เมื่อกว่าสองพันปีที่แล้ว อัครทูตยอห์นได้รับการสำแดงจากพระเจ้าถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสุขภาพ ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง หรือภัยเศรษฐกิจ หากเราเชื่อว่า ยอห์นได้พูดถึงกลียุคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในขณะนี้ก็คงจะทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่กลียุคแล้วหรือไม่ แม้เราจะไม่รู้ว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเราก็คงจะเชิญชวนให้เราต้องดำเนินชีวิตราวกับว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ หรือไม่ก็ในชั่วชีวิตของเรา ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ สัจธรรมประการหนึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคือ พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ และพระวจนะพระองค์ยังคงเป็นจริงและมีชีวิต ไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดสายพระเนตรพระเจ้าไปได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้หากพระองค์ไม่อนุญาต แม้ในความคิดเรา สิ่งนั้นจะดูเหมือนไม่ดีหรือไม่น่าอภิรมย์ พระเจ้าทรงมีเหตุผลที่ดีไม่ว่าเราจะเข้าใจเหตุผลนั้นหรือไม่ก็ตาม ความวางใจพระองค์ผู้ทรงเป็นความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและควรอยู่เหนือความวางใจมนุษย์หรือสถานการณ์รอบข้างที่พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ จงยึดฉวยพระวจนะพระเจ้าไว้ให้มั่น ยามใดที่ท่านหวาดหวั่นหรือวิตกกังวล จงใคร่ครวญถ้อยคำแห่งชีวิต และระลึกถึงพระวาทะของพระองค์เสมอ พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่มีฤทธิ์เดช แต่ยังนำมาซึ่งการหนุนจิตชูใจ และเป็นความหวังใจให้กับผู้เชื่อทุกเวลา ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

  • ประกิจ ตรีทศายุธ

คุณรู้หรือไม่

“เยโฮวาห์” หรือ “ยาห์เวห์”

ในพระคัมภีร์ภาษาเดิมคือภาษาฮีบรู พระนามเฉพาะของพระเจ้าประกอบด้วยตัวอักษรฮีบรู 4 ตัว ได้แก่  י (โยด) ה (เฮ) ו (วาว) ה (เฮ) รวมกันเป็น יהוה หรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษได้ว่า YHWH ซึ่งนักวิชาการเรียกกันว่า เททราแกรมมาทอน (Tetragrammaton) ซึ่งเป็นคำกรีก แปลตรงตัวว่า อักษรสี่ตัว

ในอดีต พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับต่างๆ มีแนวทางการแปลพระนามนี้อยู่สองแนวทางหลักได้แก่

  • การทับศัพท์ โดยยึดเอาตามการสะกดที่ปรากฏในสำเนาโบราณ เช่น “ยะโฮวา” หรือ “เยโฮวาห์” หรือในภาษาอังกฤษว่า “Jehovah” ฉบับที่มักจะแปลตามแนวทางนี้ได้แก่ ฉบับ 1940 ฉบับ 1971 ASV เป็นต้น
  • การแปลเป็นพระนามทั่วไป เช่น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “องค์เจ้านาย” หรือในภาษาอังกฤษว่า “The Lord” ฉบับที่มักจะแปลตามแนวทางนี้ได้แก่ ฉบับประชานิยม ฉบับอมตธรรม ESV KJV NKJV NASB NIV GNB CEV เป็นต้น

คำถามหนึ่งที่คนสงสัยคือ พระนามนี้ควรจะออกเสียงว่า “เยโฮวาห์” หรือ “ยาห์เวห์” กันแน่  เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ เราจะต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของการออกเสียงเรียกพระนามพระเจ้า

เนื่องจากชาวยิวตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าพระนามเฉพาะของพระเจ้าเป็นพระนามบริสุทธิ์และไม่ควรที่จะเอ่ยถึง ดังนั้น เวลากล่าวถึงพระเจ้า ชาวยิวจึงนิยมใช้คำว่า אֲדֹנָי (เขียนทับศัพท์ได้ว่า ʾăDoNaY อ่านว่า อโดนาย) แปลว่า “องค์เจ้านาย” หรือ “The Lord” แต่เมื่อต้องอ่านพระคัมภีร์ในที่ชุมนุมชนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงพระนามเฉพาะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้ ด้วยเหตุนี้ พวกอาลักษณ์จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติในการนำเอาตัวอักษร יהוה และสระของคำว่า אֲדֹנָי มารวมกัน กลายเป็นคำว่า יְהֹוָה (YƏHoWaH) ดังที่ปรากฏในสำเนาพระคัมภีร์โบราณ เพื่อเป็นการบ่งบอกให้ทราบว่า เมื่อต้องอ่านพระนามนี้ ให้อ่านออกเสียงเลียนคำว่า อโดนาย แทน

ด้วยเหตุนี้ “เยโฮวาห์” จึงไม่ใช่พระนามเฉพาะที่แท้จริง ขณะเดียวกัน หากแปล יהוה (YHWH)ให้เป็นพระนามทั่วไปว่า “องค์เจ้านาย” หรือ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ก็มีข้อคำนึงอีกเช่นกัน เพราะในพระธรรมบางตอนมีทั้งคำว่า יהוה (YHWH) และ אֲדֹנָי ปรากฏอยู่ด้วยกัน (เช่น สดด.8:2; 16:2; 68:21 และตอนอื่นๆ อีกมากมาย) อีกทั้งคริสเตียนไม่ได้ยึดถือตามธรรมเนียมยิวว่าพระนามเฉพาะของพระเจ้านั้นไม่สามารถเอ่ยถึงได้เหมือนอย่างชาวยิว ด้วยเหตุนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐานจึงแปลพระนาม יהוה (YHWH) ว่า “พระยาห์เวห์” เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ในส่วนของเสียงสระในพระนาม “ยาห์เวห์” แม้นักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันค่อนข้างจะเห็นตรงกันในเรื่องนี้ แต่ก็ยังคงมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เช่นกัน โดยเสียงสระของพยางค์แรกคือ “ยาห์” ค่อนข้างมีความแน่ชัดจากหลักฐานภายในพระคัมภีร์เอง นั่นคือ ชื่อบุคคลต่างๆ ในพระคัมภีร์ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับพระเจ้า (เช่น เอลียาห์ โยสิยาห์ เศคาริยาห์ ฯลฯ) ในขณะที่เสียงสระของพยางค์หลังคือ “เวห์” นั้นมีข้อสนับสนุนจากธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาของชาวยิวและคริสตจักรยุคแรก ในปัจจุบันจึงพอสรุปได้ว่าพระนามเฉพาะ יהוה (YHWH) นั้นน่าจะอ่านออกเสียงว่า “ยาห์เวห์”

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการค้นพบความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับภาษาและบริบทดั้งเดิมของพระคัมภีร์ นั่นก็จะเป็นเครื่องช่วยประกอบการพิจารณาและแก้ไขคำแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ในอนาคตต่อไป


อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่

อาลักษณ์จิ๋ว อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023 พระธรรมลูกา

TBS ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมการ คัดลอกพระคัมภีร์ อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ TBS ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณ และพัฒนาตนเองด้านความ คิดสร้างสรรค์ โดยปีนี้จะใช้พระธรรมลูกา บทที่ 1-8 (ฉบับมาตรฐาน) ในการคัดลอกฯ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2023 ทาง www.thai.bible


สนุกกับพระคัมภีร์

คำถามร่วมสนุก

1. ในสมัยของซามูเอล เมื่อคนอิสราเอลพ่ายแพ้คนฟีลิสเตียและโดนยึดหีบพันธสัญญาไปนั้น หีบพันธสัญญาไปอยู่ในดินแดนของพวกฟีลิสเตียนานเท่าไร?
2. ชาวเมืองใดที่ซาอูลได้เคยช่วยกู้จากนาหาชคนอัมโมน และต่อมาเมื่อซาอูลสิ้นพระชนม์ก็เป็นคนเพียงกลุ่มเดียวที่กล้าไปนำพระศพของซาอูลกลับมาถวายพระเพลิง?
3. สหายของดาวิดคนใดที่ดาวิดใช้ให้ไปเป็นสายลับในฝ่ายอับซาโลมเพื่อคอยคัดค้านคำปรึกษาของอาหิโธเฟล?
4. “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย…” ถ้อยคำนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทและข้อใด?
5. ใครคือผู้ที่เห็นเสราฟิมในขณะที่อยู่ในพระวิหาร


แนะนำสินค้า

พระคัมภีร์ฉบับศึกษา 1-2 ซามูเอล

บันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกษัตริย์ส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องราวของความสำเร็จ แต่พระธรรม 1-2 ซามูเอลนี้ บันทึกเรื่องราวของกษัตริย์ของอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งดำเนินตามพระทัยพระเจ้า แต่กลับไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ ทำบาปร้ายแรงหลายครั้ง แต่เมื่อกลับใจ พระเจ้าก็ทรงอวยพรจนยุคของท่านเป็นยุคทองของอิสราเอล

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจ และความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากการอ่านพระคัมภีร์ ผ่านคำอธิบายในแต่ละข้อ โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย

รหัสสินค้า 9786163391681 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยเริ่มต้นราชอาณาจักรอิสราเอล 1-2 ซามูเอล ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 สี ขนาด 16.2 X 23.4 ซม. จำนวน 230 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี กระดาษถนอมสายตา มีหน้าแผนที่ในพระคัมภีร์ พิมพ์ 4 สี 5 หน้า ราคาเล่มละ 370 บาท สนใจสั่งซื้อ โทร.094-493-3133 ไลน์ : tbsbookshop“ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเรา”

โดยการถวายทรัพย์ผ่านบัญชี “สมาคมพระคริสตธรรมไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่ง “หลักฐานใบโอนเงินสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ” มาทาง โทรสาร 0-2616-0517, อีเมล tbs@thaibible.or.th หรือ ไลน์ @thai.bible

พี่น้องทั้งหลาย เราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆ ในแคว้นมาซิโดเนีย เพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้น ความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่ง เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถ ที่จริงก็เกิน ความสามารถ และทำด้วยความสมัครใจ
2 โครินธ์ 8:1-3 (ฉบับมาตรฐาน)