TBStory I เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ I อาจารย์ มาโนช แจ้งมุข

TBStory I เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ I อาจารย์ มาโนช แจ้งมุข

TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ Ep.7 พระวจนะให้ความหวัง ผลักดันให้อยากตอบแทน | อาจารย์ มาโนช แจ้งมุข
จากคนที่มีโรงพยาบาลเป็นบ้านหลังที่ 2 ได้แต่นอนรอความเป็นความตายกว่า 300 วัน กลับได้พบความหวังผ่านการอ่านพระคัมภีร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล จนมีความเชื่อได้รับชีวิตใหม่ ด้วยพระคุณอันใหญ่ยิ่ง และทุ่มเททั้งชีวิต เพื่อตอบแทนพระคุณ

ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเรา ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ ชื่อบัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 138-0-86415-5

Bank details for donations
Bank name : Bangkok Account name : Thailand Bible Society Account number : 138-0-86415-5
ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 064-137-0235 หรือ 02-279-8341 ต่อ 47