เปิดรับสมัคร งานอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ

สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญเข้าร่วม “อบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ”

งานอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลจิตใจโดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน

วันที่ 25 – 27 กันยายน 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
– อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– เป็นผู้นำคริสตจักร องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนในการให้คำปรึกษา

** กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง https://forms.gle/x445guJHwXsfkNH9A

และชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าคู่มือและค่าอาหาร)

โดยสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรพรรณ โทร 093-895-5257 หรือ Line : @thai.bible