ติดต่อเรา

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

     

สำนักงานกรุงเทพฯ

319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2279-8341, 061-897-3113 โทรสาร 0-2616-0517

สาขาเชียงใหม่

11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-240-543 โทรสาร 053-240-396