ยืนยันการโอนเงิน ชำระเงิน | Confirm Donation and Payment

ยืนยันการโอนเงิน การชำระเงิน | Confirm Donation and Payment

ส่งหลักฐานการโอนเงิน การชำระเงิน โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

Send the transfer record by using the confirm donation and payment form below.