โครงการผลิตพระคัมภีร์ภาษาเบรลล์ เพื่อประเทศมองโกเลีย | Braille Project for Mongolia

โปรดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุน | Custom Amount.

฿
Select Payment Method
Personal Info

ข้อมูลบนใบเสร็จ | Billing Detail

Donation Total: ฿100.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.