มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น | God’s Word for the Tribal

โปรดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุน | Custom Amount.

฿
Select Payment Method
Personal Info

ข้อมูลบนใบเสร็จ | Billing Detail

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยใจกว้างขวางของคุณ
รายละเอียดการฝากเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้

Thank you for your generous donation.
The donation detail will be send to your email.

สมาคมพระคริสตธรรมไทย
Thailand Bible Society

Tel: 02-279-8341-4
Fax: 02-616-0517
E-mail: tbs@thaibible.or.th
Line: @thaibible.line

Donation Total: ฿1,000.00

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.