คำภาวนาจากหัวใจ (ปกเหลือง)

30.00฿

หนังสือเล่มนี้สอนวิธีการนำาพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจำาวัน ด้วยการนำาเสนอข้อความจากพระคัมภีร์ และคำาอธิษฐานที่สะท้อนความเข้าใจจากการอ่านพระคัมภีรืในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำาผลดี ความสุข และความสำาเร็จมาสู่ชีวิตของผู้ปฏิบัติตาม เพราะเราเชื่อแน่ว่า “ผู้ใส่ใจพระ วจนะจะเจริญรุ่งเรือง และคนที่วางใจในพระยาห์เวห์จะสุขสบาย” (สุภาษิต 16:20) มีทั้งหมด 42 หัวเรื่องในเล่ม

รหัสสินค้า: 9786163390073 หมวดหมู่:

รายละเอียด

  • รหัสสินค้า 9786163390073
  • คำภาวนาจากหัวใจ (ปกเหลือง)
  • คำอธิษฐานจากพระวจนะ
  • ประกอบด้วยหัวเรื่องต่างๆ 42 เรื่อง
  • แต่ละเรื่องประกอบด้วย 2 ส่วน
  • ส่วนแรกข้อความจากพระคัมภีร์
  • ส่วนสองคำอธิษฐานที่สะท้อนความเข้าใจ
  • จำนวน 48 หน้า
  • ขนาด 11X18 ซม.