พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน รุ่นเน้นคำตรัสของพระเยซู

900.00฿

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน เน้นคำตรัสของพระเยซู เล่มแรกของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รหัสสินค้า : 9786163390172
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน เน้นคำตรัสของพระเยซู เล่มแรกของประเทศไทย
  • ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับมาตรฐาน
  • แปลจากสำเนาต้นฉบับภาษาเดิมคือ ฮีบรู อาราเมค และกรีก
  • รับรองมาตรฐานการแปล โดย สหสมาคมพระคริสตธรรมสากล
  • เน้นคำตรัสของพระเยซู
  • เนื้อหาด้านในพิมพ์สองสี ด้วยกระดาษพระคัมภีร์ที่บางและทนทาน
  • บทนำ โครงร่างเนื้อหา ประมวลศัพท์ อัญมณีในพระคัมภีร์ แผนที่พิมพ์สี่สี 13 หน้า
  • ขนาด 14.5X21X3 ซม.
  • จำนวน 1,680 หน้า บางกว่าทุกรุ่นที่เคยมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 3 × 14.5 × 21 เซนติเมตร