พระคริสตธรรมคัมภีร์ ปกกระดาษ ปลูกอนาคต

500.00฿

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม และใหม่ ขนาดกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รหัสสินค้า : 9786163391650
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ (Old and New Testament)
  • ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (ThSV)
  • เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษพระคัมภีร์อย่างดี
  • มีบทนำ โครงร่างเนื้อหา และรูปภาพ
  • แผนที่ 13 หน้า และภาพอัญมณี พิมพ์ด้วยกระดาษพระคัมภีร์สี่สี
  • ปกกระดาษ
  • ขนาด 14.5X21 ซม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร