พระคริสตธรรมคัมภีร์ ปกหนัง สีดำ ขอบทอง ซิป ดัชนี (ลายกราฟฟิก)

1,550.00฿

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม และใหม่ ขนาดกลาง

 

คำอธิบาย

  • รหัสสินค้า : 9786163391636
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ (Old and New Testament)
  • ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (ThSV)
  • เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษพระคัมภีร์อย่างดี
  • มีบทนำ โครงร่างเนื้อหา และรูปภาพ
  • แผนที่ 13 หน้า และภาพอัญมณี พิมพ์ด้วยกระดาษพระคัมภีร์สี่สี
  • ปกหนัง สีดำ ขอบทอง ซิป ดัชนี

พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน แปลจากต้นฉบับภาษาเดิมคือ กรีก อาราเมค และฮีบรู โดยกรรมการยกร่างคำแปล กรรมการตรวจสอบคำแปล กรรมการที่ปรึกษา และนักลีลาภาษา ผ่านมาตรฐานของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล (UBS) จุดเด่นของพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับนี้ เข้าใจง่าย รู้เรื่อง ถูกต้อง ชัดเจน เห็นภาพ สอดคล้องกับบริบทไทย ได้มาตรฐานสากล และยังช่วยผู้อ่านรู้พระประสงค์ของพระเจ้า ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

The Holy Bible-Thai Standard Version Translated from original texts in Greek, Aramaic, and Hebrew by the translation drafts committee, translation editing committee, advisory committee, and linguists. International Standard from United Bible Society Acquired. The features of the Thai Standard Bible 2011 are “easy to understand, correct, and visualized clearly in line with the Thai context and International standard and also helpful for the reader to know God’s will since begin in the past, the present and the future.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร