ลดราคา!

วิธีจัดการด้านการเงิน

475.00฿

วิธีจัดการด้านการเงิน (Thai Financial Stewardship Bible)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รหัสสินค้า : 9786163390271
  • วิธีจัดการด้านการเงิน (Thai Financial Stewardship Bible)
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ (Old and New Testament) ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (ThSV)
  • พิมพ์สองสีทั้งเล่ม

ประกอบด้วย

  • เน้นข้อพระคัมภีร์ที่มีคำสอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินมากกว่า 2,000 ข้อตลอดเล่มด้วยแถบสีเขียว
  • ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาคำสอนด้านการเงินจากพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้น คำสอนที่ปรากฏไม่เพียงเป็นเรื่องราวทางศาสนาและจิตวิญญาณเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วย โดยเฉพาะเรื่องเงินซึ่งคนส่วนใหญ่มีความยุ่งยากลำบากใจ
  • หากท่านได้อ่าน และศึกษาคำสอนเรื่องการจัดการด้านการเงินจากพระคัมภีร์อย่างจริงจังแล้ว ท่านจะมีอิสระทางการเงิน ไม่ตกเป็นทาสของเงิน รู้จักบริหารจัดการด้านการเงินในชีวิต และมีความสุขที่จะใช้เงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

พิเศษเพิ่มเนื้อหาส่วนท้ายเกี่ยวกับ

  • การศึกษาพระคัมภีร์บางตอนที่เกี่ยวกับการดูแลด้านการเงิน
  • 40 วัน เพื่อการเรียนรู้วิถีจัดการด้านการเงิน
  • คู่มืออภิปรายด้านการเงินสำหรับกลุ่มย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร