พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับอธิบาย ภาษาม้งขาว (White Hmong Holy Bible Full Life Study Bible)

500.00฿

• White Hmong Holy Bible Full Life Study Bible
• Hmong Edition

รหัสสินค้า: 9780736106276 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รหัสสินค้า 9780736106276
 • White Hmong Holy Bible Full Life Study Bible
 • White Hmong Holy Bible (Standard Version)
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับอธิบาย ภาษาม้งขาว
 • พระคัมภร์ฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเข้าสู่การดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
 • เป็นแหล่งข้อมูลในด้านความเชื่อจะมั่นคงขึ้น มีบทความทั้ง 77 เรื่องในพระคัมภีร์ฉบับอธิบายนี้
 • ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ 12 หัวข้อเกี่ยวข้องกับชีวิตในพระวิญญาณด้วยระบบข้ออ้างอิงสัมพันธ์ เช่นความเชื่อที่เคลื่อนภูเขา การรักษษโรค ของประทาน เป็นต้น
 • คำอธิบายเขียนและตรวจทานโดยนักวิชาการด้านพระคัมภีร์ เพื่อนำสู่การประยุกต์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
 • บทความ 77 เรื่อง เช่นการอธิษฐานที่เกิดผล ความมั่นใจในความรอด ของประทาน เป็นต้น
 • ตารางที่สำคัญ ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจน
 • โครงนำและโครงเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ ดัชนีเรื่อง แผนการอ่านพระคัมภีร์ แผนที่สี
 • ขนาด 17.3X26 ซม. หนา 5.2 ซม.
 • ปกหนัง ขอบทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร