หนูชอบไบเบิ้ล!

400.00฿

หนูชอบไบเบิ้ล! เป็นเรื่องเล่า 101 เรื่องที่สำคัญในพระคัมภีร์หลักใหญ่ใจความมากที่สุดในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ เรื่องเล่าแต่ละเรื่องจะมีส่วนประกอบสำคัญ 3 อย่าง

 • อย่างแรก เรื่องที่เล้าใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย บางครั้งจะไม่มีการเอ่ยถึงสถานที่ยากๆ รายละเอียดบางอย่างที่ไม่ใช่สาระสำคัญจะถูกตัดทิ้งไป ข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อาจถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
 • อย่างที่สอง จะปรากฎข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญที่แสดงสาระสำคัญของเรื่อง แสดงจุดหักเหหรือจุดสุดยอดของเรื่อง แสดงถึงคำสอนที่สำคัญที่อยู่ในเรื่องนั้น อาจยาวเกินกว่าที่ลูกจะท่อง แต่พ่อแม่สามารถใช้ช่วยเพื่อให้ลูกคิดเนื้อหาส่วนที่สำคัญในพระคัมภีร์
 • อย่างที่สาม แต่ละเรื่องมีภาพวาดสีประกอบพร้อมคำอธิบาย ภาพแต่ละภาพผ่านการวิจัยค้นคว้ามาอย่างระมัดระวัง และมีความถูกต้องเที่ยงตรงในแง่ของประวัติศาสตร์ เป็นภาพที่สะท้อนโลกในยุคพระคัมภีร์มากกว่าปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้น หนูชอบไบเบิ้ล เล่มนี้ ยังมีส่วนอ้างอิงต่างๆ แผนที่แสดงสถานที่ที่เกิดเรื่องราวต่างๆส่วนที่เป็นลำดับเหตุการณ์ สอนความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและเหตุการณ์

รหัสสินค้า: 9789748183374 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

 • รหัสสินค้า : 9789748183374
 • หนูชอบไบเบิ้ล!
 • หนูชอบไบเบิ้ล! ประกอบด้วยเรื่องเล่า 101 เรื่อง ในพันธสัญญาเดิม และใหม่
 • เรื่องเล่าแต่ละเรื่อง จะมีส่วนประกอบ 3 อย่าง
 • จะมีปรากฎข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญที่แสดงถึงสาระสำคัญของเรื่อง
 • แต่ละเรื่องจะมีภาพวาดประกอบพร้อมคำอธิบายภาพเหล่านี้ถูกวาดขึ้นเพื่อใช้กับ “หนูชอบไบเบิ้ล!” โดยเฉพาะ
 • ยังมีส่วนอ้างอิงต่างๆ แผนที่แสดงสถานที่ที่เกิดเรื่องราวต่างๆและลำดับเหตุการณ์ สอนการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและเหตุการณ์
 • ส่วนที่เป็นคำแปลศัพท์ช่วยอธิบายสถานที่และแนวคิดต่างๆในพระคัมภีร์ที่เด็กๆ จะเจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 4.5 × 14.4 × 21 cm