จำนวนเลขนั้น สำคัญไฉน? 3/08

จำนวนเลขนั้น สำคัญไฉน?

ทำไม 2 พงศ์กษัตริย์ 8:26 กับ 2 พงศาวดาร 22:2 บอกอายุตอนเป็นกษัตริย์ไม่ตรงกันให้เชื่ออันไหนดี ใน 1 พงศาวดาร 18:4 กับ 2 ซามูเอล 8:4 บอกจำนวนรถม้าไม่ตรงกันเพราะเหตุใดในพระคัมภีร์เล่มเดียวกันถึงคลาดเคลื่อน ได้ เรียน คุณวันชัย ทราบ

คำถามของคุณน่าสนใจและอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นผมจึงใช้เวลาศึกษาก่อนจะตอบ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบนั้นรัดกุมและถูกต้อง เราจะเริ่มต้นที่คำถามของคุณเกี่ยวกับจำนวนเลขซึ่งไม่ตรงกันในพระธรรมต่าง เล่มกัน แต่ก่อนอื่น ผมอยากให้คุณทราบจุดยืนของผมก่อนว่า ผมเชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนเป็นพระวจนะหรือคำตรัสของพระเจ้า ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจ และเป็นมาตรฐานของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตอย่างที่พอพระทัย พระองค์ ผมเชื่อว่าต้นฉบับหรือสำเนาต้นฉบับแรกของพระคัมภีร์นั้นถูกต้องเพราะได้รับ การดลใจจากพระเจ้า แต่การคัดลอกโดยพวกอาลักษณ์ในเวลาต่อมา แม้ว่าจะพยายามอย่างเคร่งครัดให้ตรงต้นฉบับที่สุด ก็อาจมีบ้างที่ผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจ อย่างเช่น จำนวนเลขที่ไม่ตรงกันนี้ เป็นต้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทำนองนี้ก็มี……หลายประการเช่น ระยะเวลาการเขียนของพระธรรม 2 ฉบับที่ห่างกัน ระยะเวลาของการคัดลอกที่นานเกินไปทำให้ตัวหนังสือจางลงหรือสำเนาโบราณชำรุด เสียหาย แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ความผิดพลาดของมือมนุษย์นี้ไม่ไปกระทบต่อคำสอนหลัก ของพระเจ้า อาทิ เรื่องการรอดพ้นจากบาป เป็นต้น นี่ทำให้ผมคิดถึงสุภาษิตไทยว่า สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
     คำถามแรกว่า อายุที่ถูกต้องของกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอาณาจักรยูดาห์เมื่อขึ้นครองราชย์ คือเท่าไร? 22 ปี ตามพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ 8:26  หรือ  42 ปี ตามพระธรรม 2 พงศาวดาร 22:2 ?
     คำตอบก็คือ อาหัสยาห์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อมีอายุ 22 พรรษา ทั้งนี้เพราะกษัตริย์โยรัมแห่งยูดาห์ผู้เป็นพระราชบิดาสิ้นพระชนม์เมื่อมี อายุ 40 พรรษา ดูพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ 8:17,24 และพระธรรม 2 พงศาวดาร 21:20 ซึ่งได้ระบุว่า โยรัมแห่งยูดาห์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่ออายุ 32 พรรษา และทรงปกครองบ้านเมืองอยู่ 8 ปี จึงสิ้นพระชนม์ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อาหัสยาห์ผู้เป็นพระราชโอรสจะมีพระชนมายุ 42 พรรษา ในเวลาที่พระราชบิดาสวรรคตและที่พระองค์เองเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชโอรสจะมีอายุแก่กว่าพระราชบิดาได้อย่างไร? นี่ก็หมาย ความว่าผู้คัดลอกพระธรรม 2 พงศาวดารทำพลาด

     คำถามที่สองว่า จำนวนพลม้าที่ดาวิดยึดได้จากการรบกับฮาดัดเอเซอร์คือเท่าไร? 7,000 ตามพระธรรม 1 พงศาวดาร 18:4 หรือ 1,700 ตามพระธรรม 2 ซามูเอล 8:4 หรือ 700 ตามพระธรรม 2 ซามูเอล 8:4 ฉบับคิงเจมส์
     คำตอบก็คือ พระคัมภีร์ทั้งสองตอนคือ 1 พงศาวดาร 18:4 และ 2 ซามูเอล 8:4 กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันคือตอนที่ดาวิดรบชนะฮาดัดเอเซอร์ แห่งเมืองโศบาห์ และได้กวาดต้อนเชลยศึกมากมาย ดังนั้นจำนวนเลขที่ปรากฏในพระธรรมสองตอนนี้จึงควรจะตรงกัน แต่ความจริงที่ปรากฏให้เห็นก็คือจำนวนเลขไม่ตรงกัน นี่ก็จึงส่งผลให้ผู้อ่านเกิดสับสนว่าแล้วความจริงจำนวนพลม้าที่ดาวิดยึดได้ เป็นเท่าไรกันแน่
พระธรรม 1 พงศาวดาร 18:4 ว่า “และดาวิดทรงยึดรถรบจากท่านมา 1,000 คัน พลม้า 7,000 และทหารราบ 20,000…”
พระธรรม 2 ซามูเอล 8:4 ว่า “และดาวิดทรงยึดพลม้า 1,700 คน ทหารราบ 20,000 คน…”
พระธรรม 2 ซามูเอล 8:4 ฉบับคิงเจมส์ว่า “And David took from him a thousand chariots, and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen…” (“และ ดาวิดทรงยึดรถรบ 1,000 คัน พลม้า 700 คน ทหารราบ 20,000 คน…”)
หากเราจะว่าจำนวนเลขถูกต้องทั้งใน 1 พงศาวดาร และ 2 ซามูเอล นั่นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจะต้องมีอันหนึ่งถูกและอันหนึ่งผิดแน่นอน
นักวิชาการพระคัมภีร์เห็นว่าจำนวนที่ถูกต้องคือพลม้า 7,000 คน ตามพระธรรม 1 พงศาวดาร 18:4 ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องอธิบายว่าทำไมพระธรรม 2 ซามูเอล จึงเป็น 1,700 คน และทำไมฉบับคิงเจมส์จึงเป็น 700 คน?
แต่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ เราต้องพิจารณาดูคำแปลพระธรรม 2 ซามูเอล 8:4 นี้ตามตัวอักษรของฉบับฮีบรูอย่างเคร่งครัด คือ “และทรงยึด-ดาวิด-จากท่าน-หนึ่งพัน-และเจ็ด-ร้อย-พลม้า…”
นักวิชาการพระคัมภีร์ชาวเยอรมันสองท่านคือ ไคล์ และเดลิทช์ อธิบายว่าคงจะเป็นความเผลอเรอของผู้คัดลอกพระคัมภีร์ที่ไม่ได้บันทึกคำว่า “รถรบ” กำกับที่คำ “หนึ่งพัน” (อนึ่ง ผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์คงจะคิดเห็นอย่างนั้นด้วย จึงใส่ “รถรบ” ลงไป แต่พิมพ์ไว้เป็นตัวเอน เพื่อแสดงว่าคำนี้ไม่มีในฉบับฮีบรู ดังนั้นพลม้าในฉบับคิงเจมส์จึงเป็นเจ็ดร้อย) นักวิชาการทั้งสองท่านยังกล่าวว่าผู้คัดลอกพระคัมภีร์คงจะแก้ไขจำนวนเลข จำนวนที่สองจาก “เจ็ด-พัน” ที่เห็นในต้นฉบับ 2 ซามูเอล เป็น “เจ็ด-ร้อย” ในฉบับคัดลอก ทั้งนี้เพราะผู้คัดลอกเห็นว่า ต้นฉบับคงจะผิดเพราะเป็นการเขียนจำนวนเลขที่ผิดจากธรรมดาคือ “และทรงยึด-ดาวิด-จากท่าน-หนึ่งพัน-และเจ็ด-พัน-พลม้า” ดังนั้นจึงแก้เพื่อให้อ่านเข้าใจได้
แม้เราจะพบความจริงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการคัดลอกพระคริสตธรรมคัมภีร์ อยู่บ้าง แต่นี่ไม่ได้ทำให้เราเสื่อมความศรัทธาในพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงเนรมิต สร้างฟ้าและแผ่นดิน เพราะมนุษย์อาจทำพลาดได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงกำกับดูแลไม่ให้เกิดความพลาดในคำสอนหลักของ พระองค์ ดังนั้นจึงขอสนับสนุนให้คุณวันชัย และทุกคนอ่านพระคัมภีร์ เชื่อพระคัมภีร์ ทำตามพระคัมภีร์ และได้รับพระพรตามพระสัญญาที่มีในพระคัมภีร์

  • อ.ปัญญา โชชัยชาญ