ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​

 1. คุณรินรดา วนะเกียรติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 2. คุณปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 3. คุณลัทธพรรณ พุ่มมาลา คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 4. คุณอภิสิทธิ์ คงทอง คริสตจักรภูเก็ตท่าแครง จ.ภูเก็ต

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​

 1. คุณกฤตพัส การัยภูมู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
 2. คุณปิยะธิดา ปลื้มใจ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 3. คุณกันติชญา วานิชประเสริฐพร โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง กรุงเทพมหานคร
 4. คุณไอริส สุขอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท

 1. คุณมนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
 2. คุณนพพร วงศ์พระคุณ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 3. คุณพลับพลาพร รักษ์ศรีทอง คริสตจักรอิมมานูเอลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 4. คุณชินภัสร์ วงศ์พิมพ์ โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี
 5. คุณธนพร ส่วนบุญ คริสตจักรสาธร กรุงเทพมหานคร
 6. คุณอมลรดา ป่ากว้าง จ.ชลบุรี