โรงเรียนนักบุญเปโตร จ.นครปฐม

โรงเรียนนักบุญเปโตร จ.นครปฐม

วันที่ 2 ธันวาคม 2021 ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร จ.นครปฐม ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการ และ คุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการบริหารสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ดังนี้

  1. โล่เกียรติคุณ มีส จินตนา กิจแก้ว ผู้สอนพระคริสตธรรมคัมภีร์
  2. เหรียญทอง น.ส. ดุสิดา กิจพิทักษ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  3. เหรียญทองแดง ด.ช. กลวัชร พุ่มประจำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
  4. ด.ญ. ทิฆัมพร เจียมจันทร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการนักบุญเปโตร มีสกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยฝ่ายจิตตาภิบาลและคุณแม่ ร่วมแสดงความยินดี


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3