คำเชิญชวนของน้องมะนาว อาลักษณ์ผู้ใหญ่

คำเชิญชวนของน้องมะนาว อาลักษณ์ผู้ใหญ่ น.ส.วันวิสาข์ นวลขาว   หรือ น้องมะนาว อายุ 24 ปี  สมาชิกคริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธุ์ที่อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021 ที่จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในการแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 เปิดโอกาสให้กับคนหูหนวกได้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับคนหูดี น้องมะนาวจึงได้ลงสมัครแข่งขันและอยากเชิญชวนคนหูหนวกให้สมัครแข่งขัน  “สวัสดีคะ ดิฉันชื่อน.ส. วันวิสาข์ นวลขาว  ฉันเห็นจากเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันฯ ฉันอยากจะแอบสมัครเข้าร่วม แต่ผู้สมัครเข้าร่วมส่วนมากเป็นคนหูดี ไม่มีคนหูหนวกเลย    และปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมดาเนียลด้วยลายมือของผู้หญ่  จะช่วยให้เราได้อ่าน มีความรู้ และจำเนื้อหาของพระคัมภีร์ได้อีกด้วย  อีกทั้งเราก็จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนได้เห็นว่า คนหูหนวกก็สามารถพัฒนาตนเองให้เท่าเทียมกับคนหูดี  ขอเชิญคนหูหนวกสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันฯ ในปีนี้ ฉันอยากเห็นคนหูหนวกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากๆ ขอบคุณคะ” ความถูกต้อง 50% ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20% ความคิดสร้างสรรค์ 20% ด้านพัฒนาการ 10% คำพยานจากผู้สมัครแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี […]

ศจ.อภิสิทธิ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่

ศจ.อภิสิทธิ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ “ผลงานผมเรียบร้อยแล้วครับ (หัวเราะ) เหนื่อยมากครับ” ศจ.อภิสิทธิ์ มะโนนำ อายุ 61 ปี อนุศาสกโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี ผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ท่านเป็นคนแรกที่ได้ส่งผลงานสมุดคัดลอกพระธรรมดาเนียลมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย มาถึงวันที่ 11 มีนาคม 2021 หลังจากที่สมาคมฯ  เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2021  สิ้นสุดการรับสมุดคัดลอกวันที่ 30 เมษายน 2021 ท่านได้เป็นพยานหนุนใจว่า “การฝึกฝนพระธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราเห็นพระพรของพระเจ้า และขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อจะทำให้สำเร็จ”  ผลงานของท่านมีความโดดเด่นมากด้วยวิธีการเขียนตัวอักษร “แบบศิลป์ไทยจีน” เขียนทีละคำในแนวดิ่ง  มาคอยลุ้นกันว่าจะได้กี่คะแนนจากเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 4 อย่างดังนี้ ความถูกต้อง 50% ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20% ความคิดสร้างสรรค์ 20% ด้านพัฒนาการ 10% คำพยานจากผู้สมัครแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021 ได้ดูคลิปเปิดตัวโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ […]

คุณแม่ออม และ น้องชาโลมอาลักษณ์จิ๋ว 

คุณแม่ออม และ น้องชาโลมอาลักษณ์จิ๋ว  และ​ท่าน​จง​สอน​ถ้อย​คำ​เหล่า​นั้น​แก่​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน…. เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7 คุณฌัณศิกาญจน์ สมบูรณ์ผล หรือ คุณแม่ออม คุณแม่ของ ด.ช.ญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล หรือ น้องชาโลม อายุ 11 ปี  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกคริสตจักรใจสมานรามคำแหง กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย คุณแม่ออม ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ส่งน้องชาโลมเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือให้ฟังว่า “ จากสถานการณ์โควิดปีที่ผ่านทำให้เด็กๆ ไม่สามารถไปโบสถ์  ไปโรงเรียน  หรือทำกิจกรรมนอกบ้านนอกสถานที่ได้ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงเวลานั้นทางคริสตจักรใจสมานฝ่ายเด็กรวีฯ  ได้แจ้งข่าวเรื่องการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020  เป็นการคัดลอกพระธรรมเอเสเคียล   แม่มีความสนใจมากจึงได้รีบตอบกลับทางคริสตจักรฯยินดีเข้าร่วมกิจกรรม  จากนั้นก็เริ่มสมัครและฝึกคัดในเวลาที่น้องชาโลมไม่ได้เรียนออนไลน์ สิ่งแรกที่ลูกได้เห็นหนังสือ “พระธรรมเอเสเคียล” น้องมีความตกใจที่ต้องคัดลงในสมุด  […]

พี่นับ อาลักษณ์จิ๋ว​

พี่นับ อาลักษณ์จิ๋ว​ “โอ ท่าน​ผู้​เป็น​ที่​รัก​ยิ่ง อย่า​กลัว​เลย สวัสดิ​ภาพ​จง​มี​แก่​ท่าน จง​เข้ม​แข็ง เออ จง​เข้ม​แข็ง​เถิด” ดาเนียล 10:19 นายอานันท์ โพชฌงค์ขันธ์ มีชื่อเล่นว่า นับ  อายุ 17 ปี สมาชิกคริสตจักรนิเวศอธิษฐานโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน ในการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ปี 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย “ผมเกิดที่จังหวัดหนองคาย เป็นครอบครัวคริสเตียน พ่อ แม่ และพี่สาวมีความเชื่อที่เข้มแข็ง จึงเป็นแบบอย่างให้กับผม  พ่อแม่บอกกับผมให้ตระหนักว่าที่ผมได้เกิดมาก็ด้วยฤทธิ์อำนาจการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ ตอนแม่ตั้งครรภ์ผม ท่านเกิดภาวะแท้งมีโอกาสแท้ง 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งพ่อและแม่ได้อธิษฐานเผื่อผมและขอให้พี่น้องในคริสตจักรให้อธิษฐานเผื่อให้ผมรอด จนอายุครรภ์ 5 เดือนเลือดจึงหยุดไหลและเมื่อครบ 9เดือนผมก็คลอดตามกำหนด  ตั้งแต่ผมเรียนชั้นอนุบาลจนปัจจุบันโรงเรียนที่ผมเรียนมีนักเรียนเกือบหนึ่งพันคนมีผมคนเดียวที่เป็นคริสเตียน ผมเคยถูกเพื่อนและคุณครูที่ไม่เข้าใจต่อว่า ดูถูก แต่ผมไม่หวั่นไหว พระเจ้าคือพระองค์เดียวที่ผมเชื่อในพระองค์อย่างมั่นคง เมื่อแม่ได้ดูยูทูปคำเชิญชวนให้เข้าร่วมแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย  แม่ได้ถามผมว่าสนใจไหม?  ​ตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามกับพี่สาว […]

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พันธกิจคัดลอกพระคัมภีร์คริสตจักรคอหงส์ โดย ศจ.คริสตชน รุ่งเรือง และทีมร่วมรับใช้ นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ? และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง  อิสยาห์ 43:19 จากจุดเริ่มต้นคือมีพี่น้องที่มีภาระใจกับชุมชนที่เขาอยู่ อยากจะประกาศโดยเริ่มจากการทำงานกับเด็กๆ โดยใช้การสอนภาษาอังกฤษและดนตรีเข้าไปในชุมชนโดยมีความร่วมมือจากประธานของชุมชนให้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีอาคารเล็กๆ เพียงหลังเดียว ซึ่งกิจกรรมที่พวกเราเริ่มทำช่วงปลายปี 2019 และมีการประกาศเชิญชวนและแจกใบปลิวอย่างเป็นทางการในวันเด็กของปี 2020 ซึ่งมีเด็กเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก และหลังจากนั้นสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋ว” สำหรับเด็กใช้พระธรรมเอเสเคียล ทีมงานสมาชิกคริสตจักรจึงเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการที่ดีน่าจะส่งเสริมเด็กๆ จึงได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กที่สมัครใจในการแข่งขันคัดลอกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า จนมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถรวมตัวกันได้ในบ้านสมาชิกแต่ละหลัง จากที่เราว่าโครงการคัดลอกพระคัมภีร์มีการตอบรับดี แต่อาจเป็นเพราะเด็กยังไม่เชื่อและผู้ปกครองก็เริ่มต่อต้าน เราจึงคิดยุทธวิธีนี้ขึ้นมา คือ ประกาศกับเด็กๆโดยการเปิดห้องชั้นรวีฯให้ “คัดลอกพระคัมภีร์แลกค่ายังชีพ” เพราะช่วงโควิด-19 หลายคนตกงานรายได้ลดลง ไม่มีงานทำ เราจึงคิดว่าควรช่วยเหลือคนในชุมชน โดยนำงบประมาณที่จะทำพันธกิจการประกาศมาสร้างแรงจูงใจให้เขาเหล่านั้นได้พบพระวจนะของพระเจ้า  เช่น คัดลอกคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต รอบละ 10 บาท ในวันเวลาที่กำหนด และให้คัดพระธรรมยอห์น ซึ่งเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้า ข้อละ 1 บาท […]

คุณแม่เล็ก และ น้องเบลสซี่ อาลักษณ์จิ๋ว     

คุณแม่เล็ก และ น้องเบลสซี่ อาลักษณ์จิ๋ว จง​ฝึก​เด็ก​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​จะ​เดิน​ไป และ​เมื่อ​เขา​เติบ​ใหญ่ เขา​จะ​ไม่​พราก​จาก​ทาง​นั้น สุภาษิต 22:6 คุณกุนนที ศรีสถิต หรือ คุณแม่เล็ก เป็นคุณแม่ของ ด.ญ.นัฟทาลี ศรีสถิต หรือ น้องเบลสซี่ อายุ 11 ขวบ  กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกคริสตจักรมหาพรรังสิต จ.ปทุมธานี ผู้สมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย คุณแม่เล็ก  เป็นผู้ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ “บ้านเบธานี บ้านแห่งรัก” คลอง 3 จ.ปทุมธานี เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กโต ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการประกาศ ต้องการให้ความรักของพระเจ้าสำแดงผ่านเนอสเซอรี่แห่งนี้ โดยการบริหารงานทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ทั้งสิ้น เด็กทุกคนในเนอสเซอรี่จะรู้จักการอธิษฐาน และคริสตมาสทุกปีจะพาเด็กๆ ที่เนอสเซอรี่ไปแสดงที่คริสตจักรด้วย คุณแม่เล็กได้เล่าเป็นพยานถึงวิธีการดูแลและสอนเด็กๆ ให้อยู่ในทางของพระเจ้า เรื่องแรก น้องเบลสซี่ ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่เล็ก คุณแม่เล็กมีความมุ่งมั่นและมีวิธีฝึกน้องเบลสซี่ให้อยู่ในทางของพระเจ้าและมีชีวิตเป็นแบบอย่างโดยฝึกให้เป็นคนมีวินัยตั้งแต่เด็ก จะให้น้องเบลสซี่เข้าชั้นเรียนรวีฯ ตามชั้นเรียนของคริสตจักร […]

สมาคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล “อาลักษณ์จิ๋ว” 9-20

สมาคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล “อาลักษณ์จิ๋ว” สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้นำใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรมหาพร   วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรสวนหลวง   วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ   วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรภูเก็ต ท่าแครง จ.ภูเก็ต   วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรจีนเชียงใหม่(ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่   วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   วันอาทิตย์ที่ 13 […]

น้องโจโจ้

น้องโจโจ้ ด.ช. วรโชติ ศานติวศิน มีชื่อเล่นว่า โจโจ้ อายุ 10 ขวบ กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมาชิกโบสถ์แม่พระมหาชัย ร้อยเอ็ด (คาทอลิค)  ผู้สมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย คุณแม่เล่าให้ฟังว่า… “ เข้าทางน้องโจโจ้เลยคะ อะไรที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์น้องชอบหมด เขาชอบอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ยังเล็กอยุ่  เริ่มต้นจากตอนเด็กๆ ที่เขากำลังจะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านภาษาไทยไม่ออก  แม่จึงบอกน้องว่า มีอะไรให้คุยกับพระเยซู ขอพระเยซูให้อ่านหนังสือออกพร้อมกับหยิบพระคัมภีร์ภาษาไทยให้น้อง เพื่อให้ฝึกอ่าน หลังจากนั้นน้องโจโจ้ก็พยายามอ่านทุกวันด้วยตนเอง อ่านวันละบท คำไหนอ่านไม่ออกก็จะหันมาถามแม่ จนอ่านได้คล่องตั้งแต่เทอมแรก ป.1 ในขณะที่อ่านน้องโจโจ้จะมีความสุขมาก อ่านจนเข้าใจเนื้อหา น้องสนุกกับการอ่าน และจะคุยกับพระเยซูตลอดเวลา อ่านแรกๆ หนังสือจะมีรูปภาพ ตอนนี้อ่านทั้งเล่มได้โดยไม่ต้องมีรูปภาพก็ยังชอบอ่าน  ขอให้หนังสือเป็นพระคัมภีร์  หนังสือที่เกี่ยวกับพระเยซู คำสอนนักบุญ จะชอบอ่าน อะไรที่เกี่ยวกับพระเยซูจะอ่านอย่างมุ่งมั่นมากๆ  งานพิธีที่โบสถ์จะเข้าร่วมตลอดไม่อิดออดเต็มใจทำ  ซึ่งน้องโจโจ้ยังได้รับมอบหมายให้เป็นเด็กถือถ้วยมิสซา(ในการนมัสการ)ที่โบสถ์อีกด้วย   ในการร่วมสมัครแข่งขัน”อาลักษณ์จิ๋ว” […]

คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ

คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ คำพยานของน้องๆ จากคริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ที่ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ในช่วงแรกๆที่สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว”  คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำได้เข้ามาสมาคมฯเพื่อมาสมัครและรับหนังสือพระธรรมเอเสเคียลกลับด้วยตนเองโดยไม่รอวันรับหนังสือไปทางไปรษณีย์ และในวันที่ 29 มิ.ย. 2020 ทางคริสตจักรยังนัดรวมตัวกันใส่เสื้อทีมนำสมุดคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมเอเสเคียลมาส่งที่สมาคมฯ ด้วย น้องๆ ทุกคนน่ารักมาก  และยังให้สมาคมฯ ได้สัมภาษณ์ อีกด้วย ประกาศผลการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว  วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020  www.thai.bible ร่วมถวายโครงการ “อาลักษณ์จิ๋ว”  

น้องต้นน้ำ

น้องต้นน้ำ ด.ญ.ธนิดา ตระกูลมีสุข  ชื่อเล่นว่า ต้นน้ำ อายุ 11 ปี กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สมาชิกคริสตจักรมหาพร จ.กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย น้องต้นน้ำเป็นคนชอบจดบันทึกประจำวันทุกวัน และมีลายมือสวย พอทราบข่าวการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วจากคุณแม่ จึงมีความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คุณแม่แอบกังวลอยู่บ้างแต่อีกใจหนึ่งก็ดีใจ เพราะในช่วงที่ปิดเทอมที่แสนยาวปีนี้ ครึ่งวันตอนเช้าน้องต้นน้ำต้องเดินทางไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนเพื่อการเตรียมตัวสอบโอเน็ต บ่ายกลับมาต้องเรียนออนไลน์พร้อมไปกับการช่วยงานที่ร้านถ่ายเอกสารซึ่งเป็นกิจการส่วนตัวของคุณแม่ น้องต้องช่วยถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน เย็บเล่ม รับสั่งทำป้ายไวนิลส่งโรงงาน ขายหน้ากากผ้าและน้ำส้มคั้นที่รับมาขายหน้าร้าน ตอนค่ำต้องช่วยคุณแม่ทำงานบ้านดูแลน้องสองคน ต้องรอให้น้องๆ หลับก่อนตนเองถึงจะสามารถคัดลอกพระคัมภีร์ได้ เพราะน้องๆ จะติดน้องต้นน้ำมากและหลายครั้งน้องเพลียจนหลับไป จนเวลาผ่านมาครึ่งเดือนน้องต้นน้ำคัดได้เพียง 1 บทเท่านั้น คุณปู่ คือ ศจ.อนันต์ ตระกูลมีสุข ของน้องต้นน้ำเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรพระพรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พอทราบว่าหลานมีความตั้งใจที่จะคัดพระคำของพระเจ้า เข้าร่วมการแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วด้วยก็ดีใจ  ในช่วง 3 วันสุดท้ายก่อนถึงกำหนดส่ง คุณปู่นั่งรถประจำทางจากต่างจังหวัดมาให้กำลังใจหลานที่กรุงเทพฯ ทั้งคุณปู่ คุณพ่อ […]

1 2 3 4 5